ยาอายุวัฒนะ
  • จำนวนหน้า : 106 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :
  • ผู้แต่ง :หลวงภักดีอดิศัย (ปาน วิมุกตกุล)
  • วันที่พิมพ์ :30 มิถุนายน 2565
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ

ยา ๙ ขนานนับได้ว่าเป็นยาขนานวิเศษอย่างแท้จริง ดังนี้ ยาขนานที่ ๑ อยู่ในที่อากาศบริสุทธิ์๒ รู้จักเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ๓ช่วยกันรักษาความสะอาดทั้งในที่ส่วนตัวและที่สาธารณะ ๔ ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ ๕พักผ่อนอย่างเพียงพอ ๖ ระมัดระวังไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ ๗ อดทนต่อความยากลำบาก ๘ทำจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ และ ๙ รู้จักปล่อยวางอารมณ์  ขุ่นมัวออกเสียบ้าง