120 ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • จำนวนหน้า : 106 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :13 พฤศจิกายน 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
สมุดภาพเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบ 120 ปี พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยพระบรมฉายาลักษณ์ที่มีคุณค่าหาชมได้ยาก โดยลำดับพระบรมฉายาลักษณ์ตั้งแต่ทรงพระเยาว์จนเสด็จสวรรคต
          
Close