120ปี บารมีพระปกเกล้า รวมผลงานการประกวดวรรณกรรมร้อยกรอง และการประชันกลอนสด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
  • จำนวนหน้า : 112 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :13 พฤศจิกายน 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
รวมผลงานการประกวดบทประพันธ์ร้อยกรอง และการประชันกลอนสด เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ประกอบด้วยผลงานชนะการประกวดในหัวข้อ 120 ปี บารมีพระปกเกล้า จำนวน 15 สำนวน จากเยาวชนทั่วประเทศ และผลงานชนะประกวดการประชันกลอนสด หัวข้อ หน้าที่เยาวชนไทยในระบอบประชาธิปไตย 8 สำนวน คัดจากทีมของโรงเรียนมัธยมศึกษาทั่วประเทศเช่นกัน
          
Close