ตำราสรรพคุณยาและตำรายา ฉบับกรมหลวงวงษาธิราชสนิท และพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์
  • จำนวนหน้า : 134 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :15 ตุลาคม 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
หนังสือตำราสรรพคุณยา กรมหลวงวงษาธิราชสนิท และตำรา พระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์ที่รวมอยู่ในเล่มเดียวกันนี้เป็นหนังสือที่รวมความรู้เกี่ยวกับสรรพคุณของตัวยา สัดส่วนที่นำมาใช้ และบอกถึงวิธีการปรุงยาใว้พร้อมสรรพ เป็นตำราที่สืบทอดมาแต่โบราณกาลที่เชื่อถือได้ ด้วยกรมหลวงวงษาธิราชสนิท ผู้ทรงนิพนธ์เป็นอธิบดีแพทย์ในสมัยรัชกาลที่ 3 และพระองค์เจ้าสายสนิทวงศ์นั้น พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวดำรัสเรียก "หมอสาย" มาตลอดพระชนมายุ