จดหมายเหตุรายวัน ของ สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ
  • จำนวนหน้า : 264 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :15 ตุลาคม 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
สมเด็จพระบรมราชปิตุลาธิบดี เป็นพระราชโอรสในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชชนนี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า และเป็นพระเชษฐาธิราชร่วมพระชนกและพระชนนีเดียวกับสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม บรมราชชนก เนื่องจากเป็นสมเด็จเจ้าฟ้าราชกุมารพระองค์ใหญ่ สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ประกอบพระราชพิธีมหาพิชัยมงคลสรงเฉลิมพระปรมาภิไธยรับพระสุพรรณบัฏตามโบราณราชประเพณี และสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ซึ่งเป็นตำแหน่งรัชทายาทแทนตำแหน่งมหาอุปราช