แมลงป่องทอง
  • จำนวนหน้า : 294 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :2 ตุลาคม 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
แมลงป่องทอง แปลจากฉบับภาษาอังกฤษ ของ แซ็กซ์ โรห์เมอร์ โดย รามจิตติ "แมลงป่องทอง" เป็นหนังสือที่เพียบพร้อมด้วยสารประโยชน์ คุณค่าของเรื่องแฝงไว้ด้วยความรู้ทางวิทยาศาสตร์ประกอบกับการดำเนินเรื่องสืบสวนสอบสวนคดีสลับซับซ้อนให้ติดตาม สำนวนภาษาที่ใช้ในการแปลพยายามคงไว้ตามต้นฉบับภาษาอังกฤษ จึงรักษาอรรถรสสำนวนไว้ไม่เปลี่ยนแปลง
          
Close