หนังสือคู่มือทหารและเสือป่าว่าด้วย กันป่วย
  • จำนวนหน้า : 66 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :2 ตุลาคม 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
หนังสือคู่มือทหารและเสือป่าว่าด้วย กันป่วย พิมพ์ครั้งแรก ไม่ทราบโอกาส โรงพิมพ์และปีที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่สี่ 1000 เล่ม พ.ศ.2542 มหาวิืยาลัยสุโขทัยธรรมธิราชพิมพ์เผยแพร่ ที่ปรึกษา ศาสตาจารย์ ดร.เอี่ยม ฉายางาม รองศาสตร์จารย์ชุติมา สัจจานันท์ รองศาสตราจารย์รัชนีกร โชติชัยสถิตย์ อาจารย์พีรนุช ภาสุรภัทร บรรณาธิการ-พิสูจน์ตัวอักษร หน่วยเลือกสรรหนังสือ ผ่ายวิชาการ สำนักพิมพ์ ศิลปกรรมและรูปเล่ม หน่วยศิลป ฝ่ายจัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ เรียงพิมพ์ หน่วยศิลปะ ฝ่ายจัดพิมพ์ สำนักพิมพ์ รายละเอียดการพิมพ์ ระบบการพิมพ์ ออฟเซต กระดาษเนื้อใน ปอนด์ น้ำหนัก 80 กรัมต่อตารางเมตร กระดาษปก อาร์ตการ์ด 260 กรัมต่อตารางเมตร