การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช
  • จำนวนหน้า : 230 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :2 ตุลาคม 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
51102 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวช เฉพาะที่นำมาแสดงนี้ประกอบด้วย หน่วยที่ 3 การส่งเสริมสุขภาพจิตและการป้องกันการเจ็บป่วยทางจิต หน่วยที่ 11 การพยาบาลผู้ติดสารเสพติดและการป้องกัน หน่วยที่ 12 การพยาบาลผู้มีความผิดปกติทางการรู้คิด หน่วยที่ 14 การพยาบาลผู้มีอารมณ์แปรปรวน
          
Close