อินทรีย์หกทางคดีโลก
  • จำนวนหน้า : 131 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :19 กันยายน 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
อินทรีย์หกทางคดีโลก เป็นเรื่องของอินทรีย์ทั้งหก คือ ตา จมูก หู ลิ้น กาย ใจ ที่ผู้ประพันธ์ตั้งเป็นกระทู้และกล่าวถึงส่วนนั้นๆ ในหลากหลายแง่มุมอย่างรอบรู้ และช่างสังเกต ด้วยภาษาที่คมคายและมีอารมณ์ขัน เรื่องดังกล่างจึงกลายเป็นความบันเทิงแต่ไม่ไร้สาระ
          
Close