หนังสือเก่า
  • จำนวนหน้า : 116 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :19 กันยายน 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
หนังสือเก่าเล่มนี้นับเป็นหนังสือที่มีคุณค่ายิ่ง เพราะเป็นการรวบรวมข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์ให้ผู้อ่านได้ทราบถึงวิวัฒนาการการจัดทำและการตีพิมพ์หนังสือไทยตั้งแต่ยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นต้นมา ตลอดจนเกร็ดความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับหนังสือเก่าและหายากไว้ค่อนข้างละเอียด พร้อมตัวอย่างปกและประวัติย่อของหนังสือเก่าที่หายากบางส่วนซึ่งไม่สามารถอ่านและชมได้ทั่วไป
          
Close