ลำนิทาน ท้าวกำพร้าผีน้อย
  • จำนวนหน้า : 196 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :19 กันยายน 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
ลำนิทานท้าวกำพร้าผีน้อย เป็นวรรณกรรมท้องถิ่นอีสานเรื่องหนึ่งที่สืบทอดกันมาแต่โบราณ ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง แต่วรรณกรรมท้องถิ่นอีสานส่วนใหญ่มีที่มาจากวัดโดยภิกษุหรือผู้ผ่านการบวชเรียนมาแล้วเป็นผู้ประพันธ์ขึ้น ดังนั้นเนื้อเรื่องจึงเกี่ยวข้องกับพระพุทธศาสนา มีแนวความคิดตามแนวพุทธปรัชญา
          
Close