เมื่อวัยใสเขียนเรื่องภูมิปัญญาไทย
  • จำนวนหน้า : 199 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :19 กันยายน 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
ผลงานเขียนที่ได้รับรางวัลจากการประกวดจำนวน 19 สำนวน ประกอบด้วยผลงานกวีนิพนธ์บทความ สารคดี และเรื่องสั้นล้วนมีคุณค่าทั้งด้านเนื้อหาและคุณค่าในด้านการสร้างแรงบันดาลใจ แก่นักเขียนมือใหม่ จึงได้มีการจัดพิมพ์เป็นรูปเล่มขึ้น นับเป็นการส่งเสริมนักเขียนมือใหม่ให้เกิดกำลังใจและตอบสนองผู้อ่านให้ได้มีหนังสือดีอีกเล่มไว้ให้เลือกสรร
          
Close