ทุคคตะสอนบุตร
  • จำนวนหน้า : 84 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :19 กันยายน 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
หนังสือเรื่อง ทุคคตะสอนบุตร ระบุไว้ในโคลงท้ายบทว่าผู้แต่งชื่อ จันทน์ แต่งสำเร็จเมื่อวันจันทร์ ขึ้น 3 ค่ำ เดือน 10 ปีจอ โทศก จุลศักราช 1212 ตรงกับวันที่ 9 กันยายน พุทธศักราช 2393 อยู่ในช่วงปลายสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เนื้อเรื่องกล่าวถึงสามีภรรยายากจนคู่หนึ่ง มีลูกชายหญิง 2 คน วันหนึ่งทั้งสามีภรรยาเกิดเจ็บป่วยไม่สามารถทำมาหากินได้ดังแต่ก่อน ต้องนำทรัพย์สมบัติออกขายจนหมด ลูกจึงอ้อนวอนให้พ่อแม่ขายตนเองเป็นทาสเพื่อจะได้มีเงินใช้ประทังชีวิต แต่ด้วยความรักลูก พ่อแม่จึงไม่ยอมขายลูกเป็นทาส ฝ่ายลูกก็รักพ่อแม่ เพียรอ้อนวอนจนกระทั่งพ่อกับแม่ใจอ่อนนำลูกไปขายให้เศรษฐีใจดี พร้อมทั้งอบรมสั่งสอนให้ลูกรู้หน้าที่ของทาส เมื่อลูกไปอยู่บ้านเศรษฐีแล้วก็ปฏิบัติตามคำสอนของพ่ออย่างเคร่งครัด เศรษฐีรักใคร่เอ็นดูเด็กสองคนนี้มาก ประกอบกับตนเองไม่มีบุตรสืบสกุล จึงรับทั้งสองเป็นบุตรบุญธรรม ครั้นเศรษฐีจะสิ้นชีวิตจึงมอบทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้แก่เด็กชายผู้เป็นพี่ สุดท้ายเด็กชายซึ่งกลายเป็นเศรษฐีก็ได้กลับไปรับพ่อแม่ทุคคตะมาเลี้ยงดูให้มีความสุขสบายจนตลอดชีวิต
          
Close