คำแปลจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริปุญชัย
  • จำนวนหน้า : 180 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :19 กันยายน 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
จามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริปุญไชย เป็นเอกสารประวัติศาสตร์ ประเภทตำนานที่มีความสำคัญมากฉบับหนึ่งในประวัติศาสตร์ไทย โดย เฉพาะในดินแดนบริเวณแอ่งที่ราบเชียงใหม่ ลำพูน ผู้แต่ง คือ พระโพธิ รังสี
          
Close