กากี กลอนสุภาพ
  • จำนวนหน้า : 63 หน้า
  • สำนักพิมพ์ :มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
  • ผู้แต่ง :
  • วันที่พิมพ์ :19 กันยายน 2556
  • ราคา :อ่านฟรี
  • เปิดอ่านหนังสือ
กากี แต่งขึ้นเป็นโคลงสุภาพตามเค้าโคลงเรื่องนิทานชาดก กากี กลอนสุภาพ จัดว่าเป็นวรรณคดีที่ได้รับความนิยมมาก มีผู้นำไปขับร้องมโหรีย์กันอย่างแพร่หลาย กากี แต่งขึ้นเป็นโคลงสุภาพตามเค้าโคลงเรื่องนิทานชาดก กากี กลอนสุภาพ จัดว่าเป็นวรรณคดีที่ได้รับความนิยมมาก มีผู้นำไปขับร้องมโหรีย์กันอย่างแพร่หลาย
          
Close